Jestem psychotraumatologiem, terapeutą, który rozumie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i potrzebuje innego podejścia oraz innego tempa pracy. Dlatego też stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.

Jestem absolwentem  Psychotraumatologii Uniwersytetu Gdańskiego absolwentem Kryminologii.

Ukończyłem studium I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach TSR i stosuję te metody w pracy z dziećmi i z dorosłymi. 

Jestem również certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych. 

Regularnie uczestniczę również w terapii własnej, superwizjach i warsztatach terapeutycznych.

Zależy mi na rozwijaniu u pacjentów świadomości własnych praw i zasobów oraz na znajdowaniu wspólnie z nim drogi do rozwiązywania jego problemów, budowaniu wspólnie strategii działania pozwalającej na wprowadzanie zmian w jego życiu, dlatego metody z jakich korzystam w pracy indywidualnej lub grupowej zawsze dobieram indywidualnie i są to: m.in.:

– TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy – ACT) bierze swą nazwę ze swojego głównego przesłania: akceptacja tego, co jest poza Twoją kontrolą wraz z równoczesnym zaangażowaniem się w aktywne zachowania, które poprawiają Twoją jakość życia.

Celem ACT jest pomoc w tworzeniu poczucia sensu, bogatego i znaczącego życia oraz równoczesne efektywne radzenie sobie z bólem i stresem, które życie nieuchronnie przynosi. (inicjały ACT powinny być czytane jako jedno słowo „act”, które także w języku polskim można rozumieć jako słowo „akt”).

ACT :

a) polega na uczeniu umiejętności w radzeniu sobie z przykrymi i bolesnymi myślami oraz emocjami, w taki sposób, aby miały mniejszy wpływ na samopoczucie (uważność – z ang. mindfullness)

b) pomaga w rozeznaniu co tak naprawdę jest ważne i znaczące dla Ciebie, np. mogą to być Twoje indywidualne wartości, i uczy odwoływania się do nich w celu zmotywowania i zainspirowania Cię do zmiany Twojego życia na lepsze.

Arteterapia (wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów)

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią małżeńską –  próby samobójcze. lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe.

Udzielam porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, próba samobójcza, długotrwała przemoc w rodzinie; pomagam osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.